Renovera badrum - vad behöver du tänka på?

En hantverkare som lägger klinker

Att renovera badrum är ett omfattande projekt som både tar mycket tid- och pengar i anspråk. När du planerar en badrumsrenovering eller någon annan form av renovering Göteborg är det viktigt att du tar reda på om åtgärderna är bygglovspliktiga. Generellt sätt kan man säga att alla åtgärder som innebär ingrepp i fastighetens bärande struktur, till exempel flytt av en avloppsbrunn, utlöser bygglovsplikten. Det kan ta upp till 10 veckor att få ett bygglov godkänt så ju tidigare du ansöker, desto bättre.

Anlita professionella och kvalificerade hantverkare

En badrumsrenovering omfattar arbete med VVS och tätskikt. Av den anledningen är det av yttersta vikt att anlita professionella hantverkare som har den utbildning och de certifieringar som krävs för att arbetet ska bli korrekt utfört. Ett seriöst bygg- eller VVS-företag innehar någon av certifieringarna “Auktoriserat VVS-företag” eller “Våtrumscertifiering”. Ett undermåligt utfört arbete kan resultera i fuktskador som är mycket kostsamma att åtgärda.